Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
1 407 Roelof Oostra Mantgum 0:34:44
2 412 Wieger Schotanus Balk 0:43:24
3 421 Arie Steneker Sint Nicolaasga 0:44:39
4 426 Rudie van der Weij Sint Nicolaasga 0:45:18
5 418 Jan Leistra Witmarsum 0:47:10
6 430 Thomas de Vries Wijckel 0:47:19
7 415 Johan van Noordenburg Jubbega 0:47:53
8 411 Adri Hoks Joure 0:48:05
9 401 Otto de Boer Leeuwarden 0:48:22
10 414 Ankie Hanzens Sloten 0:48:30
11 429 Gerald Postma Koufurderrige 0:48:53
12 405 Domien Mulder Joure 0:49:32
13 413 Tjitske Breimer Sloten 0:49:36
14 416 Pieter van Dijk Heerenveen 0:50:06
15 408 Sjaakje Regnerus Broeksterwâld 0:50:29
16 406 Marja van der Werf Joure 0:51:23
17 433 Kees Hoogeveen Tjerkgaast 0:51:59
18 402 Egbert Geertsma Groningen 0:52:07
19 424 Agnes Winia Elahuizen 0:52:23
20 435 Eppie Zuidema Lemmer 0:52:34
21 434 André Alting Sloten 0:52:42
22 431 Verona Fortuin Terherne 0:52:45
23 419 Meindert van der Hulst Lemmer 0:53:04
24 403 Gerben Brouwer Sneek 0:54:20
25 409 Yvonne Vonk Nijehaske 0:58:24
26 425 Christina Buma Oudega DFM 0:59:59
27 427 Brechtsje Gras van der Weij Doniaga 1:02:07
28 404 Hans Bolomey Rotterdam 1:02:49
29 423 J. deHaan Haskerhorne 1:05:43
30 432 Joke Pander Sint Nicolaasga 1:07:18
31 428 Hintsje Piekstra Legemeer 1:10:20
32 422 Lida van Sloten Hurdegarijp 1:11:08
33 417 Griet Stoker Wirdum 1:11:34
34 420 Sjoekie Sinnema Wergea 1:11:34